National Elevation Dataset & Hydrologic Database
(Slides used by Jay Kost at 3/24/00 SD NASA EPSCoR Meeting)

wpe7.jpg (24580 bytes)    wpe8.jpg (33674 bytes)
            1                                                                                                                     2

 

wpeD.jpg (27946 bytes)    wpeE.jpg (25783 bytes)
            3                                                                                                                     4

 

wpeF.jpg (31172 bytes)    wpe10.jpg (26435 bytes)
            5                                                                                                                     6

 

wpe11.jpg (35314 bytes)    wpe12.jpg (33188 bytes)
            7                                                                                                                     8

 

wpe13.jpg (31332 bytes)    wpe14.jpg (31874 bytes)
            9                                                                                                                     10

 

wpe15.jpg (27903 bytes)    wpe16.jpg (24534 bytes)
            11                                                                                                                     12

 

wpe17.jpg (32335 bytes)    wpe18.jpg (26886 bytes)
            13                                                                                                                     14

 

wpe19.jpg (60056 bytes)    wpe1A.jpg (23202 bytes)
            15                                                                                                                     16

 

wpe1B.jpg (36405 bytes)    wpe1C.jpg (31520 bytes)
            17                                                                                                                     18

 

wpe1D.jpg (37053 bytes)    wpe1E.jpg (35718 bytes)
            19                                                                                                                     20

 

wpe1F.jpg (41598 bytes)    wpe20.jpg (36537 bytes)
            21                                                                                                                     22

 

wpe21.jpg (33348 bytes)    wpe22.jpg (36191 bytes)
            23                                                                                                                     24

 

wpe23.jpg (28688 bytes)    wpe24.jpg (30409 bytes)
            25                                                                                                                     26

 

Return to "March 24, 2000 SD NASA EPSCoR Meeting" website